De klimaatauto

Gisteren vergeleek een wetenschapper op een klimaatconferentie in Nederland de theorie over het broeikaseffect met een auto. “Er zitten wat krasjes op de lak,” zei hij hoopvol.
Ik denk niet dat iedereen het met hem eens is. Een lekke band is het minste. Ik denk dat de klimaatauto aan hetzelfde lijdt als de nieuwe Toyota Prius. De remmen deugen niet. Ze blijven wel eens hangen. Tijd dat de klimaatauto teruggeroepen wordt naar de garage.

De oorzaak is dat het om mensenwerk gaat. Wetenschappers zijn net mensen. Dus is er sprake van domheid, arrogantie, en noem maar op.

Natuurlijk zijn er die vinden dat die klimaatkar maar naar de sloop moet. Maar dat is niet erg verstandig. Er is namelijk geen andere auto, geen andere serieuze wetenschappelijke theorie over het klimaat. De klimaatsceptici zijn namelijk geen groep. Ze zijn het oneens met de huidige klimaattheorieën, maar zeer zeker ook met elkaar.

De klimaattheorie van het IPCC het beste wat de wetenschap kan bieden en diegenen die er zich in verdiept hebben weten dat het om heel goed werk gaat. Ondanks dat probleem met die remmen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>