Speculeuro

De rente op sommige kortlopende staatsleningen is nu negatief. Met andere woorden, beleggers moeten betalen als ze hun geld in bepaalde landen willen beleggen. Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland profiteerden er al van. Ook Frankrijk mag zich rijk rekenen.

En dat terwijl de rentes op de leningen van Spanje en Italië nog steeds zeer hoog […]

Europa zit op een dood spoor

De eurosceptici, samen met sommige politieke opportunisten, huilen als wolven in het bos. Het Verenigd Koninkrijk gaat wellicht een referendum organiseren over haar lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. Griekenland zal zo goed als zeker de euro verlaten. De rentebetalingen drukken Zuid-Europa dieper in het economische moeras en Noord-Europa, bij monde van Nederland en Finland, willen […]