Bliksem boven Afrika

Het ISS is het internationale ruimtestation, waar onze landgenoot Kuipers zich een tijdje bevindt. Maar wat zie je nou vanuit zo’n ruimtestation?

Dit is wel een heel mooie video. Het ruimtestation vliegt over Afrika, waar het flink onweert, en tegelijkertijd komt de melkweg op boven de horizon.

Geniet.

Astronomie

Als kind wilde ik de ruimte in. Op de middelbare school hield ik urenlange spreekbeurten over de ruimtevaart. Een van de grotere stommiteiten uit mijn leven is dan ook dat ik na de HBS niet sterrenkunde ben gaan studeren. Dat ga ik in oktober corrigeren. Ter ere daarvan deze foto.

De klimaatauto

Gisteren vergeleek een wetenschapper op een klimaatconferentie in Nederland de theorie over het broeikaseffect met een auto. “Er zitten wat krasjes op de lak,” zei hij hoopvol.
Ik denk niet dat iedereen het met hem eens is. Een lekke band is het minste. Ik denk dat de klimaatauto aan hetzelfde lijdt als de nieuwe Toyota Prius. De remmen deugen niet. Ze blijven wel eens hangen. Tijd dat de klimaatauto teruggeroepen wordt naar de garage.

De oorzaak is dat het om mensenwerk gaat. Wetenschappers zijn net mensen. Dus is er sprake van domheid, arrogantie, en noem maar op.

Natuurlijk zijn er die vinden dat die klimaatkar maar naar de sloop moet. Maar dat is niet erg verstandig. Er is namelijk geen andere auto, geen andere serieuze wetenschappelijke theorie over het klimaat. De klimaatsceptici zijn namelijk geen groep. Ze zijn het oneens met de huidige klimaattheorieën, maar zeer zeker ook met elkaar.

De klimaattheorie van het IPCC het beste wat de wetenschap kan bieden en diegenen die er zich in verdiept hebben weten dat het om heel goed werk gaat. Ondanks dat probleem met die remmen.

1998, een uitzonderlijk warm jaar?

Nog steeds is 1998 het warmste jaar, op wereldschaal, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Hoe kan het zijn dat de aarde opwarmt, als er al tien jaar geen nieuw record wordt gevestigd, zeggen de klimaatsceptici.

Om deze stilstand te begrijpen moeten we beseffen dat er twee zaken een directe invloed hebben op de gemiddelde temperatuur: El Niño en de 11-jarige zonnevlekcyclus. In 1998 werkten ze beide verhogend op de temperatuur en de laatste jaren werkten ze allebei verlagend. Vanaf dit jaar gaan ze weer verhogend werken. 2010 wordt dus een interessant jaar voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in het klimaat.

Diep in mijn hart hoop ik dat de klimaatsceptici gelijk hebben en dat 1998 een uitzondering blijft, maar ik ben bang dat we binnenkort weer een nieuw record kunnen bijschrijven.

Adrie, 24 januari 2010